Cấu tạo máy khởi động

Máy khởi động điện trên động cơ thực chất là một động cơ điện một chiều. Theo nguyên tắc hoạt động của một động cơ điện 1 chều là cần có một cuộn dây tạo nên từ trường cố định và một cuộn dây tạo nên từ trường quay

Ngày đăng: 04-06-2016

5,485 lượt xem

- Bánh răng bendix được gắn vào bánh đà, có nhiệm vụ dịch chuyển bánh đà, làm di chuyển cốt máy

- Khi chưa đóng công tắc máy: chưa có hiện tượng gì xảy ra

- Khi đóng khóa điện: có 2 dòng điện:

+ Một dòng điện chạy qua cuộn hút, chạy qua chổi than mô tơ, chạy về mass. Cuộn hút có điện hút tiếp điểm chính (lưu ý: có dòng điện chạy qua mô tơ nhưng mô tơ không hoạt động được bởi vì dòng điện chạy qua quá nhỏ. Nếu dòng điện không chạy trung gian qua cuộn hút thì dòng điện chạy qua mô tơ sẽ lớn và mô tơ sẽ hoạt động)

+ Một dòng điện chạy qua cuộn giữ, phụ với cuộn hút để đóng tiếp điểm

+ Sau khi tiếp điểm đã đóng, cuộn hút mất điện (do có 2 nguồn điện dương ở 2 đầu cuộn hút nên sẽ khiến cho cuộn hút mất điện -----> theo như lời dạy của thầy Trần Văn Sơn ở trường Cao Đẳng Nghề Bình Thuận).

Nhưng cuộn giữ vẫn có điện do có nguồn điện dương từ điểm C cấp cho cuộn giữ nên cuộn giữ vẫn có điện và hút được tiếp điểm chính.

Đồng thời có 1 nguồn điện dương từ điểm C cấp qua mô tơ, dòng điện này không thông qua trung gian nên tạo thành dòng điện lớn, đủ sức làm mô tơ hoạt động

- Khi tắt khóa điện:

+ Dòng điện thuận ban đầu của cuộn hút là từ cực 50 đến cực C. Dòng điện thuận ban đầu của cuộn giữ là từ cực 50 đến mass (theo sơ đồ thì là từ phải sang trái).

+ Sau khi tắt khóa điện thì cuộn giữ vẫn là dòng điện thuận, còn cuộn hút thì lại là dòng điện nghịch (từ cực C chạy qua lại cực 50). Dòng điện thuận của cuộn giữ đối lập với dòng điện nghịch của cuộn hút, cả hai triệt tiêu nhau.

Lúc này chỉ còn lại một lực duy nhất là "lò xo hồi vị", làm cho bánh răng bendix thụt lùi về.