Phụ Tùng Bơm Thủy Lực Thao Tác Xe Xúc Lật WA380-6

Phụ Tùng Bơm Thủy Lực Thao Tác Xe Xúc Lật WA380-6

Ngày đăng: 17-06-2024

58 lượt xem

PAGE 2, ITEM 11 708-1W-44170 PISTON x1

PAGE 1, ITEM 18 708-1W-43460 CAM, ROCKER x1

PAGE 1, ITEM 17 708-1W-43150 BALL x2

PAGE 2, ITEM 1  708-1W-43110 BLOCK, CYLINDER x1

PAGE 2, ITEM 10 708-1U-13310 PISTON x9

PAGE 2, ITEM 2  708-1W-43230 PLATE, VALVE x1

PAGE 2, ITEM 9  708-1W-43341 RETAINER, SHOE x1

PAGE 2, ITEM 7  708-1W-43320 GUIDE, RETAINER

PAGE 2, ITEM 8 708-3T-13360 PIN x3

PAGE 1, ITEM 23 708-1W-42130 SEAL, OIL x1

PAGE 1, ITEM 20 708-1W-42160 SHAFT x1