Hệ Thống làm mát bằng nước

Hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép

Ngày đăng: 04-06-2016

4,886 lượt xem

1.Thân máy.    2.Xilanh.   3.Nắp máy.    4. Đường dẫn nước.     5.Nắp két nước.   6.Két làm mát.      7.Không khí.       8.Quạt gió.

 

Động cơ làm việc, nước trong áo nước nóng dần. 

Khi nhiệt độ nước trong áo nước còn thấp hơn giới hạn định trước, van 4 đóng cửa thông với đường nước về két, mở hoàn toàn cửa thông với đường nước 8 để nước trong áo nước chảy thẳng về trước bơm 10 rồi lại đươc bơm vào áo nước.  Như vậy, nhiệt độ nước trong áo nước tăng nhanh, rút ngắn thời gian hâm nóng động cơ.

Khi nhiệt độ nước trong áo xấp xỉ giới hạn đã định, van 4 mở cả hai đường để nước trong áo nước vừa chảy vào két 5, vừa chảy qua đường nước 8.

Khi nhiệt độ nước trong áo nước vượt qua giới hạn định trước, van 4 đóng cửa thông với đường nước 8, mở hoàn toàn cửa thông với đường nước vào két 5, toàn bộ nước nóng ở áo nước đi qua két 5, được làm mát rồi được bơm 10 hút đưa trở lại áo nước của động cơ.