Hệ thống thủy lực máy xúc đào bánh lốp

Chúng ta sẽ xem và hiểu hơn về cơ cấu làm việc của hệ thống thủy lực máy xúc đào liên hợp

Ngày đăng: 05-06-2016

5,024 lượt xem

1- Các cơ cấu làm việc: Chân chống - Gầu đào - Gầu xúc: Sử dụng bơm thủy lực mạch hở loadsensing kết hợp với cụm valve chia tỷ lệ được điều khiển bằng điện tử.

2- Cơ cấu di chuyển: Sử dụng hệ bơm thủy lực ( bơm bánh răng, bơm pittong) - motor mạch kín

3- Cơ cấu lái sử dụng hệ thống thủy lực:

4- Hệ thống điều khiển điện tử:

Bạn có thể tìm thấy những thiết bị trên tại 

http://truonglinhparts.com/equipment.html?name=Bo-phan-thuy-luc&cate=41