Quy tắc sử dụng động cơ an toàn

Có một số các ký hiệu cảnh báo cụ thể trên động cơ. Vị trí chính xác của các mối nguy hiểm và mô tả những mối nguy hiểm được xem xét trong phần này. Vui lòng làm quen với tất cả các ký hiệu cảnh báo

Ngày đăng: 09-06-2016

1,314 lượt xem

Thông Báo An Toàn

Có một số các ký hiệu cảnh báo cụ thể trên động cơ. Vị trí chính xác của các mối nguy hiểm và mô tả những mối nguy hiểm được xem xét trong phần này. Vui lòng làm quen với tất cả các ký hiệu cảnh báo. Đảm bảo rằng tất cả các ký hiệu cảnh báo đều rõ ràng. Làm sạch các ký hiệu cảnh báo hoặc thay thế các ký hiệu cảnh báo nếu không thể đọc được các chữ hoặc không thể nhìn thấy các hình ảnh. Sử dụng vải, nước và xà phòng khi làm sạch các ký hiệu cảnh báo. Không sử dụng dung môi, xăng dầu, hoặc hóa chất mạnh khác để làm sạch các ký hiệu cảnh báo. Dung môi, xăng dầu hoặc hóa chất mạnh có thể làm lỏng chất kết dính gắn các ký hiệu cảnh báo. Các ký hiệu cảnh báo bị lỏng có thể rơi khỏi động cơ. Thay thế bất kỳ ký hiệu cảnh báo nào bị hỏng hoặc bị mất. Nếu ký hiệu cảnh báo được gắn vào một bộ phận của động cơ được thay thế thì phải lắp một ký hiệu cảnh báo mới lên bộ phận thay thế. Đại lý hoặc nhà phân phối Perkins có thể cung cấp các ký hiệu cảnh báo mới. Không được làm việc trên động cơ hoặc vận hành động cơ nếu không hiểu rõ các hướng dẫn và cảnh báo trong Sách hướng dẫn vận hành và bảo trì. Trách nhiệm của bạn là phải chăm sóc đúng cách. Việc không tuân thủ các hướng dẫn hoặc không lưu ý các cảnh báo có thể gây ra thương tích hoặc tử vong.

(1) Cảnh báo toàn cầu Không vận hành hoặc làm việc trên máy này trừ khi bạn đã đọc và hiểu hướng dẫn và cảnh báo trong Sách hướng dẫn Vận hành và Bảo dưỡng. Không tuân thủ những hướng dẫn này hoặc không chú ý cảnh báo này có thể gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Hình minh họa 1 g01154807 Ví dụ điển hình Dấu cảnh báo toàn cầu (1) có thể được đặt trên bệ nắp theo cơ chế van hoặc ống góp vào. Tham khảo hình minh họa 2. Lưu ý: Vị trí của nhãn này phụ thuộc vào ứng dụng của động cơ.

(2) Ête Không sử dụng các loại hỗ trợ khởi động phun khí như ê te. Việc sử dụng như vậy có thể gây nổ hoặc thương tích cá nhân

 Thông Tin Về Mối Nguy Hiểm Chung

Gắn thẻ cảnh báo "Không được Vận hành" hoặc thẻ cảnh báo tương tự vào công tắc khởi động hoặc các bộ điều khiển trước khi bạn bảo dưỡng hoặc sửa chữa thiết bị. Hình minh họa 6 g00702020 Mang mũ cứng, kính bảo hộ và thiết bị bảo hộ khác như yêu cầu. Không mặc quần áo rộng hoặc đeo đồ trang sức có thể vướng vào bộ điều khiển hoặc các bộ phận khác của động cơ. Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị bảo vệ và tất cả các nắp được giữ cố định trên động cơ. Không để vật lạ vào động cơ. Loại bỏ mảnh vụn, dầu, dụng cụ và các vật dụng khác khỏi sàn, lối đi và bậc lên xuống. Không bao giờ đặt chất lỏng bảo quản vào trong bình chứa bằng thuỷ tinh. Đổ tất cả chất lỏng vào bình chứa phù hợp. Tuân theo tất cả các quy định của địa phương về việc thải chất lỏng. Sử dụng cẩn thận các dung dịch làm sạch.SVBU7833-03 7 Phần An Toàn Phòng tránh Bỏng Báo cáo tất cả sửa chữa cần thiết. Không để nhân viên không có nhiệm vụ lên thiết bị. Đảm bảo rằng nguồn điện đã được ngắt trước khi bạn làm việc trên thanh nối mạch hay bu gi sấy nóng. Tiến hành bảo dưỡng động cơ có thiết bị ở vị trí bảo dưỡng. Tham khảo thông tin OEM (Original Equipment Manufacturer - Nhà sản xuất thiết bị chính gốc) để biết quy trình đặt thiết bị ở vị trí bảo dưỡng.

Khí và nước có áp suất

 Khí và/hoặc nước có áp suất có thể làm mảnh vụn và/hoặc nước nóng bị thổi ra ngoài. Điều này sẽ dẫn đến thương tích cá nhân. Sự tiếp xúc trực tiếp giữa thân người với khí hoặc nước được điều áp có thể gây ra thương tích cá nhân. Khi khí và/hoặc nước được điều áp được dùng để làm sạch, hãy mặc quần áo bảo hộ, giày bảo hộ và đồ bảo vệ mắt. Đồ bảo vệ mắt bao gồm kính bảo hộ hoặc tấm che bảo vệ mặt. Áp suất khí tối đa để làm sạch phải dưới 205 kPa (30 psi). Áp suất nước tối đa để làm sạch phải dưới 275 kPa (40 psi).

Sự thâm nhập Chất lỏng

Áp suất có thể bị kẹt trong mạch thuỷ lực một lúc lâu sau khi động cơ đã dừng. Áp suất có thể làm cho dòng thuỷ lực hoặc các bộ phận như nút ống bật ra nhanh chóng nếu áp suất không được xả đúng. Không tháo bất kỳ thành phần hoặc bộ phận thuỷ lực nào cho tới khi áp suất được xả, nếu không có thể xảy ra thương tích cho người. Không tháo bất kỳ chi tiết hoặc bộ phận thuỷ lực nào cho tới khi áp suất được giải phóng nếu không có thể xảy ra thương tích cá nhân. Tham khảo thông tin OEM để biết các quy trình bắt buộc để xả áp suất thủy lực. Hình minh họa 7 g00687600 Luôn sử dụng tấm bìa hoặc bìa cứng khi bạn kiểm tra rò rỉ. Chất lỏng rò rỉ ở điều kiện áp suất cao có thể thâm nhập vào mô cơ thể. Sự thâm nhập chất lỏng có thể gây ra thương tích nghiêm trọng và có thể dẫn đến tử vong. Rò rỉ lỗ chốt có thể gây thương tích nghiêm trọng. Nếu dòng chất lỏng phun vào da của bạn, bạn phải điều trị ngay lập tức. Tìm bác sĩ điều trị chuyên trị loại thương tích này.

Chứa Dầu tràn

Phải chú ý để đảm bảo rằng chất lỏng được chứa đựng trong khi thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng, thử nghiệm, điều chỉnh và sửa chữa động cơ. Chuẩn bị thu gom chất lỏng bằng một bình chứa thích hợp trước khi mở bất kỳ khoang nào hoặc tháo bất kỳ bộ phận nào.