Phụ tùng máy xúc lật kawasaki - Trường Linh Parts 0903 83 86 84

Chúng tôi chuyên cung cấp phụ tùng máy xúc lật kawasaki cho phụ tùng chính hãng kawasaki, xuất xứ Nhật Bản và Châu Âu. Bơm thủy lực kawasaki, bơm số, Biến mô, Qủa dứa vành chậu, Phụ tùng đại tu động cơ PE6 NE6 JO8C QSM11 ... Liên hệ 0903838684

Ngày đăng: 29-06-2019

722 lượt xem

Phụ tùng máy xúc lật kawasaki - Trường Linh Parts 0903 83 86 84

Chúng tôi chuyên cung cấp phụ tùng máy xúc lật kawasaki cho phụ tùng chính hãng kawasaki, xuất xứ Nhật Bản và Châu Âu. Bơm thủy lực kawasaki, bơm số, Biến mô, Qủa dứa vành chậu, Phụ tùng đại tu động cơ PE6 NE6 JO8C QSM11 ... Liên hệ 0903838684

Phụ tùng máy xúc lật kawasaki - Trường Linh Parts 0903 83 86 84Phụ tùng máy xúc lật kawasaki - Trường Linh Parts 0903 83 86 84

Parts number Phụ tùng máy xúc lật kawasaki 90ZIV-2

item p/name p/number
1 Linner YU1101296565
2 Piston YU1201396602
3 ring piston YU1204096571
4 pin, bushing piston YU1202496525
5 repair kit YU1010196726
6 seal oil rear YU1227996002
7 rubber gasket YU1327996002
8 metal shell YU1211796012
9 metal set, shell YU12212-96000
10 metal set, shell YU1221496000
11 metal set, shell YU1221396000
12 metal set, shell YU1222796000
13 metal set , thrust YU1228096227
1 Gasket YU1112196002
2 seal oil  yu1227890006
3 bushing YU1300396226
4 bushing YU1303296000
5 Gasket YU1303796019
6 Gasket YU1303596009
7 valve inake YU1320196008
8 valve exhaust YU1320296004
9 collar YU1320896002
10 seal YU1320796009
11 guide valve YU1321296011
12 guide valve YU1321196009
13 insert valve YU1321496015
14 insert valve YU1321596015
15 Gasket YU1103396011
16 screw adjust YU1328796000
17 FILTER FUEL YU1520199006
18 HOSE YU1526396005
19 FILTER GAS YU1640096063
20 FILTER GAS YU1640399003
21 FILTER FUEL YU15201Z9010
22 water pump YU2100896072
23 BEARING YU2102396000
24 SEAL YU2102699202
25 SEAL YU2103399014
26 Gasket YU2108796000
27 Gasket YU1400596010
28 Gasket YU1403596008
29 Gasket YU1107096000
30 Gasket YU2101996006
31 Gasket YU2131096006
32 BAND HOSE YU213839009
33 Gasket YU1421296001
34 Gasket YU1421496000
35 TURBOCHARGE YU1420196574
36 Gasket YU0135121124
37 Gasket YU0135121125
38 SEAL YU1304376200
39 CABLE ASSY CONTROL YU3319260260
40 Gasket YU2105096008
41 COVER YU2130296005
42 DAMPER YU1230696015
43 FLYWHEEL YU1231096056
44 JET OIL YU1212196006
45 WASHER YU0135121104
46 NOZZLE YU1662096513
47 BEARING YU167399003
48 PISTON PLUGER YU1679599011
49 Gasket YU1927899000
50 VALVE YU1677399017
51 SEAL YU1674399002
52 Gasket YU1672190001
53 PUMP FEED YU1664096563
54 COVER BEARING YU1682096519
55 piston yu1452899009
56 ring piston assy yu1452999007
57 air filter 30981-70510

 

 

 

 

Tranmission 1 ring 45200-24420
  2 ring 45200-23820
  3 o-ring 47131-21210
  4 ring , piston 45301-20220
  5 ring , piston 45301-20210
  6 gasket 31990-22160
  7 gasket 31990-22140
  8 seal oil 65054-04312
  9 gasket 31990-22140
  10 ring ,o 65210-12018
  11 ring, o 65210-12011
  12 gasket 65210-12018
  13 gasket 31990-22800
  1 seal oil 65054-04312
  2 gasket  31990-23410
  3 bolt 61802-10030
  4 o-ring 31990-22470
  5 o-ring 31990-20410
  6 gasket 31990-20550
1st clutch 7 steel 37212-20340 (FM3442MP)
  8 Paper 37213-60140 (FM3251)
  9 Ring, piston 45301-20190
  10 Ring, piston 45301-60120
  11 Ring, piston 47142-20130
reverse & 2nd clutch 12 Ring, piston 45301-20190
  13 Ring, piston 47142-20120
  14 Ring, piston 47142-20130
  15 Ring, piston 45301-60120
forward &3rd clutch 16 steel 37212-20340 (FM3442MP)
  17 Paper 37213-60150 (FM3251)
  18 Ring, piston 45301-20190
  19 Ring, piston 45301-60120
  20 Ring, piston 47142-20120
  21 Ring, piston 47142-20130
4th clutch 22 Ring, piston 45301-20190
  23 Ring, piston 45301-60120
  24 Ring, piston 47142-20130
  25 gasket 31900-22200
  26 bearing 78107-06313
  27 gasket 46023-20090
  28 gasket 65054-01107
  29 seal oil, rear 65054-05913
  30 seal oil, front 65054-05913
  31 gasket 65210-12056
  32 gasket 65210-22070
  33 gasket 65210-22135
gasket , tranmission 34 gasket 31990-22790
  35 gasket 31990-20410
  36 gasket 31990-22800
  37 gasket 31990-22140
  38 gasket 31990-22200
solenoid, valve 39 solenoid 38553-61040
  40 o-ring 65210-16034
  41 o-ring 65210-16028
  42 o-ring 65210-16020
  43 o-ring 65210-16016
  44 o-ring 65210-16012
  45 o-ring 47131-74050
  46 o-ring 47131-74820
  47 control valve assy 385760-60360
  48 cuppen 34000-706000
  49 o-ring 65210-12020
  50 o-ring 65210-22060
  51 o-ring 65210-12018
  52 o-ring 65210-12016
2nd propeller shaft 53 block pillow 41441-70360
  54 bolt 61014-12060
  55 spider assy, jounal 35513-70280
axle group 56 bushing 40840-60280
  57 bushing 40840-60210
  58 seal 39600-60450
  59 washer 47171-20330
  60 seal 39600-60450
  61 o-ring 47131-60160
  62 o-ring 47131-60100
  63 snap 45311-20530
steerling  64 pilot 31050-60610
  65 seal kit 49327-73720
steerling  cylinder 66 bushing 40840-20680
  67 bushing 88811-05030
  68 seal kit 49327-72610
  69 seal kit 49327-72600
  70 pin 40000-30040
  71 washer 41615-20890
steerling valve 72 seal kit 49327-73030
hydraulic system 73 valve assy 38532-61730
  74 o-ring 65210-12050
  75 o-ring 65210-22065
  76 o-ring 65210-22055
  77 o-ring 65210-12011
  78 o-ring 65210-12029
  79 o-ring 65210-12018
  80 o-ring 65210-12030
  81 o-ring 65210-12024
  82 o-ring 65210-12022
  83 filter 30981-20060
  84 filter 30981-70330
  85 gasket 65210-22165
  86 gasket 47131-73230
tilt cylinder 87 tilt cylinder 34820-22420
  88 bushing 63422-45650
  89 bushing 40840-23530
  90 seal kit 49327-90220
  91 seal kit 49327-60690
  92 pin 40000-25930
  93 pin 40000-45310
  94 bushing 63422-45980
  95 seal 65051-01906
lift cylinder 96 lift cylinder 34820-66170
  97 bushing 40840-73050
  98 bushing 40840-73060
  99 seal 34044-71000
  100 seal kit 49327-74070
  101 seal kit 49327-74000
  102 pin 40000-36500
  103 rotil , cable  34950-20010
brake , park 1 spring 35600-72140
  2 shoe brake 34715-70030
  3 gasket 65210-12021
  4 gasket 65210-12018
  5 seal 39661-70360
  6 seal kit 49691-90110
  7 seal kit 49691-70220
  8 valve 38543-60100
front axle group 9 bearing 42003-60070
  10 washer 47171-20090
  11 washer 47171-60010
  12 seal oil 34042-60030
  13 gasket 65210-22170
  14 gasket 65218-12048
  15 seal 34200-20650
  16 ecu 37600-20030
  17 bolt 61085-24065
  18 bearing 33065-60140
  19 washer 47171-20970
  20 gasket 47171-20940
  21 gasket 65210-22220
  22 paper 37213-60680 
  23 steel 37212-20180 (FM4974MP)
  24 steel 37212-20160 (FM4972MP)
  25 washer 47171-21110
  26 ring piston 47148-60060
  27 ring piston 47148-60070
  28 gasket 47131-20140
  29 cover, gasket 34047-20050
  30 gasket 65212-34276
  31 gasket 47131-20130
rear axle group 32 bearing 42003-60070
  33 washer 47171-20090
  34 washer 47171-60010
  35 seal oil 34042-60030
  36 gasket 65210-22170
  37 gasket 65218-12048
  38 bolt 61085-24065
  39 bolt 61805-24065
  40 washer 47171-20970
  41 gasket 47171-20940
  42 gasket 65210-22220
  43 paper 37213-60680 
  41 steel 37212-20180 (FM4974MP)
  42 steel 37212-20160 (FM4972MP)
  43 washer 47171-21110
  44 ring piston 47148-60060
  45 ring piston 47148-60070
  46 gasket 47131-20140
  47 cover, gasket 34047-20050
sensor 48 sensor 35047-20260
  49 sensor 35047-60040
  50 sensor 35830-60050
  51 sensor 35051-60080
  52 sensor 35829-60050
  53 valve solenoid 38553-20470

Chúng tôi có tất cả các dòng máy bơm thủy lực. Đừng ngại hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số máy 0903838684 hoặc 0913007247 hoặc truy cập website www.phutungxecogioi.net .

Bạn cần gì Trường Linh Parts có, Bạn khó có Trường Linh! Chúng tôi hội tụ kỹ thuật nhiều năm sửa chữa lành nghề có đủ kiến thức về hệ thống thủy lực để có thể hộ trợ bạn tối đa. Bạn c ần báo giá máy bơm thủy lực chúng tôi sẽ báo cho bạn ngay.

HOTLINE: 0903838684 , 0913007247

Nhận tư vấn và đặt mua sản phẩm uy tín chất lượng tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG TRƯỜNG LINH

Địa chỉ: Số 19, đường 10, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Website: Truonglinhparts.com

 

Email: truonglinhparts1@gmail.com