424-22-31200 PINION AND GEAR , cùi thơm vành chậu máy xúc lật Komatsu

424-22-31200 PINION AND GEAR , cùi thơm vành chậu máy xúc lật Komatsu

424-22-31200  PINION AND GEAR , cùi thơm vành chậu máy xúc lật Komatsu

  • Mã SP:424-22-31200
  • Giá bán:Liên hệ

Tên sản phẩm:

424-22-31200 PINION AND GEAR , cùi thơm vành chậu máy xúc lật Komatsu

Thuộc:

 

Thiết bị:

 Phụ tùng cầu

Tên hãng:

 

Danh Điểm P/N:

424-22-31200

Model :

Komatsu

424-22-31200  PINION AND GEAR , cùi thơm vành chậu máy xúc lật Komatsu