Củ Đề động cơ Máy Xúc hyundai R140W-9A

Củ Đề động cơ Máy Xúc hyundai R140W-9A

Củ Đề động cơ Máy Xúc hyundai R140W-9A

  • Giá bán:Liên hệ

Tên sản phẩm:

 Củ Đề động cơ Máy Xúc hyundai R140W-9A

Tên hãng:

 Cummins

Danh Điểm P/N:

 

Model :

 QSB6.7, R140W-9A

4996707 Củ Đề động cơ Máy Xúc hyundai R140W-9A