Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hiatchi LX230-7

Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hiatchi LX230-7

Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hiatchi LX230-7

  • Giá bán:Liên hệ

Tên sản phẩm:

  Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hiatchi LX230-7 

Thuộc:

 

Thiết bị:

 Phụ tùng thủy lực

Tên hãng:

 KAYABA

Danh Điểm P/N:

 

Model :

 LX230-7

 

Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hiatchi LX230-7