4312752 Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hitachi LX80-2

4312752 Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hitachi LX80-2

4312752 Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hitachi LX80-2

  • Mã SP:4312752
  • Giá bán:Liên hệ

Tên sản phẩm:

Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hitachi LX80-2

Thuộc:

 

Thiết bị:

 Phụ tùng thủy lực

Tên hãng:

 

Danh Điểm P/N:

4312752

Model :

LX80-2

4312752 Bơm Thủy Lực Máy Xúc Hitachi LX80-2

4312752