PLS3565QGN222S-GN210DA30AR Bơm Thủy Lực Nabco - Mitsuboshi

PLS3565QGN222S-GN210DA30AR Bơm Thủy Lực Nabco - Mitsuboshi

PLS3565QGN222S-GN210DA30AR Bơm Thủy Lực Nabco - Mitsuboshi

  • Mã SP:PLS3565QGN222S-GN210DA30AR
  • Giá bán:Liên hệ

Tên sản phẩm:

PLS3565QGN222S-GN210DA30AR Bơm Thủy Lực Nabco - Mitsuboshi 

Thuộc:

 

Thiết bị:

 Phụ tùng thủy lực

Tên hãng:

 

Danh Điểm P/N:

PLS3565QGN222S-GN210DA30AR

Model :

 

PLS3565QGN222S-GN210DA30AR

PLS3565QGN222S-GN210DA30AR Bơm Thủy Lực Nabco - Mitsuboshi